Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Dušánek s.r.o., se sídlem Domašín 83, 51801 Dobruška, IČ: 06698361, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40850 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti

 • adresa

 • e-mail

 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodních vztahů (objednávek, nabídek, fakturace apod.). Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu wix.com Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

MENU
KDE NÁS NAJDETE

Františka Kupky 324

518 01 Dobruška

Czech Republic

telefon: +420 734 441 309

            +420 737 058 219

e-mail: info@dusanekcz.cz

SOCIAL
 • Instagram - Grey Circle

© 2018 by Studio ADAX. Proudly created with Wix.com.      Ochrana osobních údajů